piątek, 12 sierpnia 2022

Rola gramatyka

Źródło: Toastmasters

Jeśli miałbym polecić szkolenie z uważnego słuchania, poleciłbym... klub Toastmasters a dokładniej, kiedy odwiedzisz klub i bierzesz na siebie rolę gramatyka. Bycie gramatykiem to ćwiczenie mające na celu poprawę umiejętności słuchania oraz komentowanie pozytywnych i negatywnych zastosowań języka podczas spotkania. Obejmuje aspekty gramatyki, ale także logiki i retoryki. 

Przed spotkaniem

(1) Wybierz „słowo dnia”. Słowo, które pomoże członkom klubu zwiększyć zasób słownictwa.
(2) Literami wystarczająco dużymi, aby można je było zobaczyć z końca sali (z monitora), wydrukuj i umieść na widoku. Możesz również dołączyć jego definicję.

Pierwsze wejście na scenę

Wyjaśnij rolę gramatyka. Ogłoś swoje „słowo dnia”, określ jaka to część mowy, zdefiniuj je, użyj w zdaniu i zachęć członków do skorzystania z niego. Umieść kartkę tak, aby było widoczne przez całe spotkanie.

Podczas spotkania

Słuchaj uważnie. Zapisz wszelkie szczególnie poprawne, czyste i kreatywne zastosowania języka. Zapisz wszelkie niezręczne lub niewłaściwe użycie języka: urwane końcówki, urwane zdania, nieprawidłową gramatykę itp. Zapisz, kto użył „słowo dnia” (lub jego pochodnej) i zanotuj tych, którzy użyli go poprawnie lub niepoprawnie.

Drugie wyjście na scenę: raport

Przedstaw dobre praktyki. Wskaż, jak poprawić błędy, których warto czy można unikać. Zaproponuj prawidłowe użycie w każdym przypadku niewłaściwego użycia, zamiast tylko wyjaśniać, co było nie tak. Ogłoś, kto użył „Słowa dnia” (lub jego pochodnej) poprawnie lub niepoprawnie. 


  1. Wskaż środki stylistyczne, które warto używać m.in. metafory, hiperbole, oksymorony.

  2. Wskaż zabiegi retoryczne m. in. poprzez odwołanie się do logiki, emocji, wartości czy praktyki, które były niezwykle innowacyjne.

Pamiętaj

  • Środki stylistyczne stosujemy w codziennym języku, a nie tylko w poezji.

  • Czy mówcy udało się odrzeć do logos (rozumu), ethos (woli) czy pathos (emocji)?

  • Czy mowa pouczała, poruszała czy zachwycała?

  • Konkurs na słowo dnia wg regulaminu TMs: z wyłączeniem Toastmastera spotkania (zasłyszane, niesprawdzone).

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję, że czytasz moje wpisy do końca. Zapisz się do newslettera, abyśmy byli na bieżąco.