ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ, COKOLWIEK TO ZNACZY

Biogram

Urodzony w 1971 r. w Częstochowie przedsiębiorca i edukator. Obecnie Prezes jednostki w systemie edukacji o nazwie Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. Od 2000 roku najpierw w agencji interaktywnej, a później jako kierownik Placówki Doskonalenia Nauczycieli.

Celował w organizacji konferencji oraz kursów, które implementował w formie e-learningu, na długo zanim ta stała się koniecznością. Do największych sukcesów biznesowych należy także działająca ogólnopolska kancelaria ksiegowy-internetowy.pl obsługująca podmioty pełnej księgowości, której jest pomysłodawcą i koordynatorem. Sukces tych projektów mierzony jest ilością klientów, a przede wszystkim pracowników, którzy pracują zdalnie od początku istnienia obu przedsięwzięć.

Miał okazję współtworzyć kilka wartościowych pomysłów i projektów przyczyniających się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości m.in. Beskidzkie Forum Biznesu. Brał też udział w Zarządzie Śląskiego Towarzystwa Marketingowego. Ostatnimi laty zaangażowany w organizację Turkusowych Śniadań (największa w Europie społeczność entuzjastów Organizacji Turkusu).

Jego praca doktorska dotyczyła istotności mediów społecznościowych na możliwość zaprojektowania innowacyjnych modeli biznesu przedsiębiorstw usług profesjonalnych. Naukowo zainteresowany problemami innowacyjności modeli biznesu. Na przełomie lat członek międzynarodowego stowarzyszenia badaczy z zakresu zarządzania i teorii organizacji Academy of Management oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa – Oddział w Dąbrowie Górniczej (do 2022).

Autor recenzowanych naukowych artykułów polskich i zagranicznych (m.in. Cambridge, UK; New York, USA). Od 2016 r. jest nauczycielem akademickim. Prowadzi zajęcia z obszaru systemów informatycznych oraz rachunkowości (rachunkowość, rachunek kosztów, sprawozdawczość finansowa, prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie).

Poniżej udokumentowane ważniejsze stanowiska i obowiązki. Jestem przedsiębiorcą od 1996 r., a co za tym idzie cześć tych obowiązków również zaprojektowałem. 

Doświadczenie zawodowe

 1. 2024-nadal: Nauczyciel akademicki Uczelnia Metropolitalna

 2. 2022-12-nadal Redaktor czasopisma: Warsztat Coacha

 3. 2016-nadal: Nauczyciel akademicki Akademia WSB

 4. 2017-2019: Asystent Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie Asystent w Instytucie Naukowym Przedsiębiorczości i Innowacji. Pracownik dydaktyczny.

 5. 2012-nadal: Koordynator projektu, księgowy Ksiegowy-internetowy.pl Stanowisko związane z rachunkowością jednostek oraz koordynacją pracy kancelarii, także w zakresie zdalnego dostępu do usług księgowo-podatkowych.

 6. 2010-nadal: Prezes Zarządu Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. Kierowanie placówką: Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, Placówka Doskonalenia.

Wybrane zajęcia dydaktyczne

 1. 2024: Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji firmy z interesariuszami (MBA) Celem zajęć jest nabycie umiejętności komunikacji sprawozdań finansowych oraz analizy rzeczywistych sprawozdań finansowych na studium przypadku. Uczelnia Metropolitalna.

 2. 2020: Informatyczne systemy wspomagania zarządzania finansami Celem zajęć jest nabycie umiejętności posługiwania się wybranymi informatycznymi systemami wspomagania zarządzania finansami. [Ćwiczenia] Akademia WSB.

 3. 2020: Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciami oraz metodami prognozowania i symulacji w celu podejmowania zoptymalizowanych decyzji. [Ćwiczenia] Akademia WSB.

 4. 2021: Rachunek kosztów i wyników Celem zajęć jest zapoznanie studentów z paletą czynności zmierzających do systemowego ujęcia kosztów i wyników, a tym samym do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych w jednostce gospodarczej w określonym czasie i z określonym przeznaczeniem. [Ćwiczenia] Akademia WSB.

 5. 2020: Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie Celem zajęć jest zaprezentowanie w postaci praktycznych warsztatów jak funkcjonują systemy informacyjne w przedsiębiorstwie. [Ćwiczenia] Akademia WSB.

 6. 2020: Wykorzystanie baz danych i pozyskiwanie danych naukowych Celem warsztatu jest jest zdobycie umiejętności informacyjnych w zakresie strategii wyszukiwania informacji w różnych źródłach i mediach na potrzeby prac dyplomowych. [Ćwiczenia] Akademia WSB.

Edukacja

 1. 2021: Doktorat w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości Akademia WSB. Tytuł: Media społecznościowe w procesie projektowania innowacyjnych modeli biznesu przedsiębiorstw usług profesjonalnych. Wyróżnienie.

 2. 2014-2020: Seminarium Doktorskie Akademia WSB Słuchacz Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB.

 3. 2013-2014: Studia podyplomowe Akademia WSB Studia kwalifikacyjne rachunkowość i finanse.

 4. 2012-2013: Studia podyplomowe Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Przygotowanie pedagogiczne zgodnie ze standardami kształcenia zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

 5. 2000-2002: Magister Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, kierunek: zarządzanie firmą i języki obce. Praca dyplomowa obroniona na 5: Tytuł pracy: Rekrutacja marketingowa.

 6. 1997-2000: Licencjat WSEH w Bielsku-Białej, kierunek: marketing i zarządzanie. Praca dyplomowa obroniona na 5: Tytuł pracy: Franchising drogą do pierwszej własnej działalności gospodarczej w warunkach wysokiego bezrobocia.

Wybrane publikacje

 1. 2022: Projektowanie modeli biznesu usług profesjonalnych w mediach społecznościowych, P. Janulek. Centrum Myśli Strategicznych, Sopot.

 2. 2020: Tokenisation as the specific digitalisation of business models M. Jabłoński, P. Janulek Scalability and Sustainability of Business Models in Circular, Sharing and Networked. Wydawca Cambridge Scholars Publishing, s. 168–178.

 3. 2019: Wybrane problemy digitalizacji usług profesjonalnych  P. Janulek, R. Partyka Humanizacja Pracy 3 (1), s.101–114.

 4. 2018: Tokenization as a form of payment and valuation professional, scientific, specialist and technical activities P. Janulek w: Financial Management in Conditions of Sustainable Development, red. J. Łukomska-Szarek i W. Szczepaniak. Wydawca: Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 15–21.

 5. 2018: Managing the Virtual Values of E-Business Models M. Jabłoński, P. Janulek w: Strategic Value Management: A Dynamic Perspective. Wydawca: Nova Science Pub Inc, s. 29–44.

 6. 2017: Trends Supporting Innovative Business Models - Bibliography Collecting and Ordering P. Janulek Marketing i Zarządzanie, 3 (49) ss.149–162.

 7. 2016: Open Innovations and Projects of Business Modelling P. Janulek Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 1 (17), 257–268.

 8. 2011: Wybrane problemy marketingu webowych serwisów wsparcia innowacji P. Janulek, M. Żebrowski Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 152-160.

Organizacje

 1. 2021-11-2023-09: Toastmasters International Członek.

 2. 2021: Prakseologia w Naukach o Bezpieczeństwie, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Członek komitetu organizacyjnego.

 3. 2019-nadal: Turkusowe Śniadania Ambasador.

 4. 2018-2022: Academy of Management Członek międzynarodowego stowarzyszenia badaczy z zakresu zarządzania i teorii organizacji.

 5. 2018-2022: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Oddział w Dąbrowie Górniczej Członek.

 6. 2008-2009: Śląskie Towarzystwo Marketingowe Członek zarządu.

Udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych

 1. 2022-09-10 HumanTech Summit 2022 Conference, Warszawa, Uniwersytet SWPS.

 2. 2022-05-13-14: IX Konferencja Naukowa Doktorantów Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami, Akademia WSB.

 3. 2021-11-18-19: Konferencja Naukowa Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie, Akademia Kaliska.

 4. 2019-05-20: Druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa Modele Biznesu – Wyzwania Strategiczne, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie.

 5. 2018-10-18: Konferencja Naukowa  Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach. Nauka - Biznes- Samorząd Politechnika Częstochowska - Wydział Zarządzania.

 6. 2018-09-27, 28: Konferencja Finanse w płaskim świecie. Globalizacja – Cyfryzacja – Zrównoważony rozwój Politechnika Częstochowska.

 7. 2018-09-20,21: Konferencja międzynarodowa TechSpo’18: Władza algorytmów? Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

 8. 2018-05-29: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie wartością strategiczną przedsiębiorstw - kreowanie, przechwytywanie i migracja. Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie.

 9. 2017-05-26: XXI Warsztaty Metodologiczne imienia Profesora Stefana Mynarskiego Dane – źródła i pochodzenie a wiedza. Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania.

 10. 2017-05-13,14: Konferencja naukowa IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów. Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.

 11. 2017-03-16,17: Konferencja naukowa Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności. Współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Dąbrowa Górnicza.

 12. 2016-10-21: Konferencja naukowa Ogólnopolska konferencja naukowa doktorantów i młodych naukowców pt.: Kierunki badań w naukach o zarządzaniu w erze społeczeństwa wiedzy. Organizator: GWSH, Katowice.

 13. 2015-05-09: Konferencja naukowa II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów. Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.

 14. 2007-03-15: Międzynarodowa konferencja naukowa Современные направления теоретических и прикладных исследований, Organizator: Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота, Украины, Одесский национальный морской университет. Odessa.

Szkolenia

 1. 2022: Szkolenie z certyfikatem Heros Navigares®. Certyfikowany Trener Gry Podróż Bohatera®

 2. 2019: Szkolenie Akademia Web of Science i InCites dotycząca procesu selekcji konferencji do bazy Web of Science Core Collection.Clarivate Analytics, Munich, Germany.

 3. 2019: Szkolenie z certyfikatem Uprawnienia Champion Citavi, Zürich.

 4. 2017: Szkolenie Podstawy modelowania systemów w języku UML, Comarch, Kraków.

Dziękuję, że czytasz moje wpisy do końca. Zapisz się do newslettera, abyśmy byli na bieżąco.