poniedziałek, 14 czerwca 2010

Jakie warunki muszę spełnić otwierając przedszkole?

Przedszkole niepubliczne jest formą organizacyjną wychowania przedszkolnego.Ta forma edukacji może być założona m. innymi przez osobę fizyczną którą jest każdy dorosły obywatel, nie musi mieć sam wykształcenia pedagogicznego, ale wtedy musi zatrudniać nauczyciela posiadającego kwalifikacje do pracy w przedszkolu.
Osoba fizyczna musi uzyskać zezwolenie gminy właściwej ze względu na miejsce prowadzenia przedszkola.Zezwolenie wydawane jest z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.58 ust.3-7 art.59 i 60 ustawy o systemie oświaty. Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się projekt organizacji wychowania przedszkolnego,którego wytyczne określa Rozporządzenie MEN z dnia 10.01.2008 roku Dz. U. Nr 7, poz. 38.( dot. Czasu pracy przedszkola). Wniosek powinien zawierać:
 • dane osoby fizycznej, miejsce zamieszkania.
 • określenie rodzaju formy wychowania przedszkolnego.
 • wskazanie miejsca przedszkola i datę rozpoczęcia, informację o warunkach lokalowych.
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych.
 • opinię komendanta inspektora straży pożarnej.
 • opinię powiatowego inspektora sanitarnego dotyczącą stanu sanitarnego obiektu.
Gmina dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz wydaje odpowiednie zaświadczenie. Kopię tego zaświadczenia przesyła do właściwego kuratora oświaty i organu podatkowego.
Zaświadczenie taki musi określać:
 • nazwę organu który dokonał wpisu do ewidencji
 • datę i numer wpisu
 • nazwę, rodzaj formy wychowania przedszkolnego
 • osobę fizyczną
 • adres prowadzonego przedszkola
Zgłoszenie do ewidencji wraz z przewidywaną liczbą dzieci najlepiej przekazać do 30.09 roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności ponieważ daje to gwarancję uzyskania dotacji z budżetu gminy.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję, że czytasz moje wpisy do końca. Zapisz się do newslettera, abyśmy byli na bieżąco.