ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ, COKOLWIEK TO ZNACZY

środa, 7 kwietnia 2021

Strategie Portera model Generic Strategies

M. Porter wyróżnił trzy strategie konkurowania: przywództwo kosztowe, zróżnicowanie oraz koncentrację. Te trzy podejścia są przykładami „ogólnych strategii”, ponieważ można je zastosować do produktów lub usług we wszystkich branżach oraz do organizacji każdej wielkości. Zostały one po raz pierwszy przedstawione przez Michaela Portera w 1985 roku w jego książce:  "Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance."

Aby dokonać wyboru, wykonaj poniższe czynności.

 1. Dla każdej strategii ogólnej przeprowadź analizę SWOT  o swoich mocnych i słabych stronach oraz szansach i zagrożeniach, jakie napotkalibyście, gdybyście przyjęli tę strategię. Po wykonaniu tej czynności może być jasne, że jest mało prawdopodobne, aby Twoja organizacja była w stanie odnieść sukces w przypadku niektórych ogólnych strategii.
 2. Użyj analizy pięciu sił  aby zrozumieć naturę branży, w której się znajdujesz.
 3. Porównaj analizy SWOT wykonalnych opcji strategicznych z wynikami analizy Five Forces. W przypadku każdej opcji strategicznej zadaj sobie pytanie, jak możesz użyć tej strategii, aby:
  • Zmniejsz lub zarządzaj mocą dostawcy.
  • Zmniejsz siłę nabywcy / klienta lub zarządzaj nią.
  • Wyjdź na szczyt rywalizacji konkurencyjnej.
  • Zmniejsz lub wyeliminuj groźbę zastąpienia.
  • Zmniejsz lub wyeliminuj zagrożenie nowego wejścia.
  • Wybierz ogólną strategię, która zapewnia najsilniejszy zestaw opcji.

Mind Tools Content team: Porter's Generic Strategies, dostępne na stronie internetowej: https://www.mindtools.com/pages/videos/porters-generic-strategies-transcript.htm w dniu 07.04.2021.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję, że czytasz moje wpisy do końca. Zapisz się do newslettera, abyśmy byli na bieżąco.