czwartek, 8 kwietnia 2021

Strategie konkurencji: strategie marketingowe na przykładzie strategii promocji

Strategie push (wypychania) i pull (przyciągania) - Strategia push odnosi się do sytuacji, w której sprzedawca reklamuje swój produkt, aby zyskać świadomość odbiorców, podczas gdy strategia pull zakłada dotarcie do odbiorców, którzy wykazali zainteresowanie produktem lub informacjami na jego temat. 

Strategia push to koncepcja bezpośrednich działań wywierających wpływ na potencjalnych klientów w celu zachęcenia ich do zakupu oraz zmiany postrzegania firmy. Ma również za zadanie informowanie konsumentów o oferowanych wartościach, usługach, produktach, promocjach lub innych korzyściach z zakupu. Innymi słowy strategia push kreuje potrzebę, zakłada bezpośrednie wyjście do klienta i skierowana jest bezpośrednio do odbiorcy. 

Natomiast w strategii pull informacja jest wymagana przez użytkownika, który świadomie jej poszukuje, niejako identyfikując się z wartościami marki.

Strategie promotion-mix
    1. reklama, jest to promowanie określonych towarów, idei czy usług. Przekazy te są płatne i znajdują się w wybranym przez nadawcę kanale 
    2. promocja sprzedaży to zespół różnorodnych działań, mających na celu stworzenie nadzwyczajnych, dodatkowych i krótkotrwałych bodźców zwiększających atrakcyjność produktu dla nabywcy i podwyższających jego skłonność do zakupu
    3. sprzedaż osobista polega na demonstrowaniu oferty podczas rozmowy sprzedawcy z potencjalnym klientem, która ma na celu zawarcie transakcji.
    4. public relations i publicity; to wszelkie działania mające na celu promowanie i/lub ochronę image przedsiębiorstwa lub produktu.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję, że czytasz moje wpisy do końca. Zapisz się do newslettera, abyśmy byli na bieżąco.