ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ, COKOLWIEK TO ZNACZY

poniedziałek, 12 lutego 2024

Heterarchia

Mamy model zespołu projektowego, w którym różne zespoły funkcjonują jako równorzędne jednostki decyzyjne, współpracując i podejmując decyzje w swoich obszarach odpowiedzialności. To prawie norma. Mamy tu do czynienia...z heterarchią. Heterarchia to koncepcja organizacyjna, która odnosi się do struktury lub sposobu zarządzania organizacją, w której istnieje wiele równorzędnych jednostek lub centrów decyzyjnych, zamiast hierarchii, w której decyzje są podejmowane przez jedną dominującą jednostkę lub grupę. 
W heterarchii decyzje są rozproszone i podejmowane lokalnie, zamiast być centralizowane i narzucane z góry.
Główne cechy heterarchii to:
 1. Równorzędność: w heterarchii jednostki lub centra decyzyjne są traktowane jako równorzędne i mają dużą autonomię w podejmowaniu decyzji w swoich obszarach odpowiedzialności.
 2. Sieć połączeń: heterarchia opiera się na sieci połączeń i relacji między jednostkami, które mogą współpracować i wymieniać się informacjami, ale nie podlegają jednej centralnej władzy.
 3. Dystrybucja władzy: władza i kontrola są dystrybuowane w różnych jednostkach lub centrach decyzyjnych, zamiast być skoncentrowane w jednym punkcie, co pozwala na większą elastyczność i adaptacyjność.
 4. Dekoncentracja decyzji: decyzje są podejmowane lokalnie przez jednostki lub centra decyzyjne, które posiadają najlepszą wiedzę i zasoby do podjęcia tych decyzji, co może prowadzić do szybszych i bardziej elastycznych reakcji na zmiany w otoczeniu.
W przypadku firmy szkoleniowej, heterarchiczna struktura organizacyjna może być zastosowana w kontekście różnych zespołów szkoleniowych, z których każdy jest odpowiedzialny za rozwijanie i prowadzenie szkoleń w swoich specjalizacjach. Oto scenariusz z życia:
 • Zespół szkoleniowy ds. technicznych: Ten zespół składa się z ekspertów technicznych, instruktorów IT, programistów i specjalistów ds. systemów informatycznych. Są odpowiedzialni za opracowywanie i prowadzenie szkoleń związanych z programowaniem, administracją systemów, sieciami komputerowymi i innymi zagadnieniami technicznymi.
 • Zespół szkoleniowy ds. zarządzania: Ten zespół składa się z ekspertów z zakresu zarządzania projektami, przywództwa, rozwoju osobistego i komunikacji interpersonalnej. Są odpowiedzialni za opracowywanie i prowadzenie szkoleń związanych z umiejętnościami miękkimi, zarządzaniem zasobami ludzkimi, negocjacjami i efektywnym przywództwem.
 • Zespół szkoleniowy ds. marketingu: Ten zespół składa się z ekspertów ds. marketingu, copywriterów, specjalistów ds. mediów społecznościowych i grafików. Są odpowiedzialni za opracowywanie i prowadzenie szkoleń związanych z marketingiem internetowym, tworzeniem treści, analizą rynku i promocją szkoleń firmy.
 • Zespół szkoleniowy ds. językowych: Ten zespół składa się z nauczycieli języków obcych, lingwistów, tłumaczy i specjalistów ds. nauczania języków. Są odpowiedzialni za opracowywanie i prowadzenie szkoleń z nauki języków obcych, tłumaczenia, interpretacji i komunikacji międzykulturowej.
W takim modelu każdy zespół szkoleniowy działa jako równorzędna jednostka decyzyjna, mająca autonomię w zakresie opracowywania i prowadzenia szkoleń w swojej specjalizacji. Każdy zespół podejmuje decyzje dotyczące treści szkoleniowej, metodologii nauczania, harmonogramu szkoleń i strategii dystrybucji, ale równocześnie współpracuje z innymi zespołami, aby zapewnić spójność oferty szkoleniowej firmy. Ta struktura heterarchiczna umożliwia elastyczne dostosowywanie się do potrzeb klientów i szybką reakcję na zmiany na rynku szkoleniowym.
Zdjęcie Fox z www.pexels.com

Heterarchia często kontrastuje z tradycyjnym modelem hierarchicznym, w którym decyzje są podejmowane centralnie przez wyższe szczeble w hierarchii i przekazywane w dół, co może prowadzić do opóźnień, biurokracji i ograniczonej elastyczności w reagowaniu na zmiany.

Koncepcja heterarchii jest często stosowana w kontekście organizacji opartych na samoorganizacji, sieciach społecznych, oraz w zarządzaniu wiedzą i innowacjami, gdzie elastyczność i zdolność do szybkiego reagowania na zmiany są kluczowe dla sukcesu.
Podczas restrukturyzacji ukierunkowanej na wprowadzenie heterarchicznej struktury organizacyjnej, istnieje kilka istotnych czynników, na które należy zwrócić uwagę, aby proces przebiegł sprawnie i skutecznie. 

Na co zwrócić uwagę przy restrukturyzacji ukierunkowanej na taką zmianę?

 1. Komunikacja i zaangażowanie pracowników: ważne jest, aby pracownicy zostali poinformowani o zmianach w strukturze organizacyjnej i celach restrukturyzacji. Zapewnij klarowną komunikację na temat powodów zmian, celów, planów i oczekiwań wobec pracowników. Angażuj pracowników w proces restrukturyzacji, zachęcając ich do dzielenia się opiniami, pomysłami i obawami.
 2. Zrozumienie i wypracowanie nowej kultury organizacyjnej: heterarchiczna struktura organizacyjna może wymagać zmiany w kulturze organizacyjnej, aby promować współpracę, otwartość, autonomię i zaufanie między pracownikami. Pracuj nad budowaniem kultury opartej na wzajemnym szacunku, otwartej komunikacji i współpracy między działami.
 3. Przeszkolenie i rozwój pracowników: upewnij się, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do pracy w heterarchicznej strukturze organizacyjnej. Zapewnij szkolenia z zakresu umiejętności zarządzania, współpracy, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, które są istotne w nowej strukturze organizacyjnej.
 4. Zarządzanie zmianą: skuteczne zarządzanie zmianą jest kluczowe dla sukcesu restrukturyzacji. Stwórz plan zarządzania zmianą, który określa cele, plan działania, odpowiedzialności, komunikację i monitorowanie postępów. Bądź elastyczny i otwarty na ewentualne korekty w trakcie procesu restrukturyzacji.
 5. Monitorowanie i ocena postępów: regularnie monitoruj postępy restrukturyzacji i oceniaj jej skuteczność w osiąganiu założonych celów. Wykorzystaj wskaźniki wydajności, opinie pracowników, jakość pracy i inne metryki, aby śledzić postępy i dostosowywać strategię w miarę potrzeby.
 6. Zarządzanie emocjami i konfliktami: przygotuj się na możliwość wystąpienia emocji i konfliktów w trakcie procesu restrukturyzacji. Bądź empatyczny i wsłuchaj się w obawy i opinie pracowników. Rozwiąż konflikty konstruktywnie i zachęcaj do otwartej dyskusji na temat różnic i trudności.
 7. Długoterminowe podejście: pamiętaj, że restrukturyzacja ukierunkowana na heterarchiczną strukturę organizacyjną może być procesem długotrwałym. Zachowaj cierpliwość i konsekwencję w realizacji zmian, mając na uwadze długoterminowe cele i korzyści wynikające z wprowadzenia nowej struktury organizacyjnej.

0 komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję, że czytasz moje wpisy do końca. Zapisz się do newslettera, abyśmy byli na bieżąco.